Ventilatie Systeem D

Balans ventilatie

Lees Meer

Ventilatie systeem D

Goed ventileren is een must, slim ventileren nog beter. Van een ventilatiesysteem mag u dan ook veel verwachten. Zoals een bijdrage aan een gezond binnenklimaat en verbetering van het wooncomfort, met een minimum aan energie en maximale efficiëntie.

Het principe is simpel: bij deze systemen vereist de verse ventilatielucht zeer weinig bijkomende energie om op een aangename temperatuur de kamer te worden ingeblazen. De warmte die aan de verse buitenlucht moet worden toegevoegd, haalt het systeem voor het overgrote deel uit de extractie lucht alvorens deze naar buiten stroomt. Hiermee daalt de benodigde energie om de verse lucht op te warmen tot meer dan 80%.

Ook tijdens de warme zomermaanden doet het systeem zijn werk. De ingebouwde bypassklep opent vooral tijdens de nacht. Hierdoor wordt de woning automatisch voorzien van gezonde, frisse buitenlucht, terwijl de verdere opwarming van het gebouw wordt tegengegaan.

Wanneer u kiest voor een ventilatiesysteem D is het volgens ons ook uitermate belangrijk dat u kiest voor een efficiënt, comfortabel en energiezuinig ventilatiesysteem. Een performant ventilatietoestel in combinatie met een kwalitatief kanalennet biedt het beste resultaat.

Fit My Video Tag
Hoe werkt ventilatie systeem D?
Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Onze ventilatiesystemen D zijn steeds uitgerust met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. Onze ventilatiesystemen D geven de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.
Wat doet ventilatie systeem D met de temperatuur en luchtkwaliteit in huis?
Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen.

Onze ventilatiesystemen D filteren ook de lucht die binnenkomt. Dus geen pollen, stuifmeel of stof… Het ventilatiesysteem D beschikt over elektrostatische en anti-bacteriologische filters. Zo krijgt u de meest schone en verse lucht binnen.

Het ventilatiesysteem D beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Hierdoor wordt de lucht niet verwarmd voor hij binnenkomt. Dit zorgt voor een natuurlijke afkoeling binnen in huis.
Hoe voelt ventilatie systeem D in huis?
Bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning gebeurt de toevoer van verse buitenlucht volledig mechanisch. Afvoer van gebruikte binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht gebeuren volledig automatisch en in balans. Daarom ook dat het ventilatiesysteem D ook wel balansventilatie genoemd wordt. U ondervindt dus geen hinder van koude lucht of een gevoel van tocht.

Het ventilatiesysteem D beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Dit heeft een positief effect op het comfort. Uw huis ventileert dus in de zomer met koele buitenlucht die de warme binnenlucht vervangt. Deze bypass regeling gebeurt volledig automatisch.
Wat voor geluid maakt ventilatie systeem D?
In een systeem D gebeurt zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van gebruikte binnenlucht helemaal mechanisch. Hiervoor zijn er 2 ventilatoren nodig met een tweede kanaalsysteem voor de gecontroleerde toevoer. Een systeem D heeft dus 2 ventilatoren en 2 kanaalsystemen.

Door een doordacht systeem opbouw kunnen wij het geluid tot een minimum verzekeren.
Hoeveel verbruikt ventilatie systeem D?
Bij een systeem D gebeuren zowel de toevoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht helemaal mechanisch. Dat betekent dat er twee ventilatoren zijn die inderdaad meer verbruiken dan één ventilator. Maar dit weegt niet op tegen het grote voordeel van warmteterugwinning.

Bij een systeem D met warmteterugwinning wordt de warmte van de afgezogen binnenlucht afgegeven aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor moet u slechts zeer beperkt gaan bijverwarmen om dit te compenseren. In de zomer gebeurt het omgekeerde. De warme buitenlucht die binnenstroomt wordt eerst afgekoeld door de koelere binnenlucht.
Hoeveel onderhoud heeft ventilatie nodig?
Bij een ventilatiesysteem D wordt de buitenlucht en binnenlucht mechanisch aangezogen en afgevoerd. Filters houden stof en vuil tegen zodat de ventilatiecapaciteit van je systeem D hoog blijft.

De luchtfilters zijn eenvoudig te reinigen. Dit dient te gebeuren om de 3 maanden. Met de stofzuiger is dit een werk van pakweg 1 minuutje. Als je de filter aan de toevoerzijde regelmatig reinigt en vervangt wanneer nodig, dan blijven je toevoerkanalen proper.

Wij adviseren om het kanalennet een eerste keer te laten nakijken – dat betekent niet automatisch reinigen – na acht jaar. De luchtfilter dient slechts om de 12 à 18 maanden vervangen te worden.
Welke merken verdelen jullie?
Stacks Image 69
Stacks Image 85
Stacks Image 88