Vloer- en wandverwarming


Gebr. Van Den Briel BVBA
Vloer- en wandverwarming

Vloer- en wandverwarming zijn de oplossingen van de toekomst om uw woning energiezuinig te verwarmen. Ze combineren een aangenaam omgevingsklimaat met het extra voordeel dat ze na de installatie niet meer zichtbaar zijn.

Vloerverwarming bestaat al sinds de Romeinse Tijd maar het is onder meer dankzij professor Kollmar dat we deze vorm van verwarmen onder haar huidige vorm kennen. Deze professor stelde onder meer de temperatuursprofielen van de verschillende gekende verwarmingssystemen op. Uit de resultaten is gebleken dat vloerverwarming resulteert in een gelijke temperatuursverdeling van kop tot teen. We kunnen dus terecht zeggen dat vloerverwarming de ideale verwarmingscurve het best benadert.

Samenvattend kan men stellen dat de eisen die men aan een verwarmingssysteem stelt het best vervuld worden door vloerverwarming, namelijk:

- Behaaglijk omgevingsklimaat
- Gelijkmatig verdeelde warmte over de ganse ruimte
- Geen plaatsverlies door verwarmingslichamen
- Kleinst mogelijk energieverbruik
- Vrije keuze van de gebruikte energievorm

Wist u trouwens dat bij vloerverwarming, waarbij het ganse vloeroppervlak dienst doet als verwarmingslichaam, een lage vloeroppervlaktetemperatuur al volstaat om uw woning volledig op te warmen? Hierdoor ontstaat er een aangename stralingswarmte waardoor de lucht minder zal uitdrogen en de luchtbewegingen in de woonvertrekken zeer gering zullen zijn. Dit resulteert in een gevoelige verhoging van het warmtecomfort of de behaaglijkheidsgraad.

Naast vloerverwarming als oppervlakteverwarmingssysteem kunnen we ook een leidingnet aanbrengen in de wand. In dat geval spreken we over wandverwarming.

Naast de vele gekende voordelen van vloerverwarming zijn er ook verschillende argumenten om in gebouwen ook wandverwarming te voorzien. Zo mag bij wandverwarming de max. wandtemperatuur oplopen tot 40°C waardoor de afgifte per m² gevoelig hoger ligt dan bij vloerverwarming.
© 2018 Nils Van Den Briel Contact Me