Zonneboiler


Gebr. Van Den Briel BVBA
Zonneboilers

Wat is een zonneboiler ?


Een zonneboiler is de aanduiding voor het systeem van een warmwaterboiler tezamen met een zonnecollector. Deze zonnecollector zet hoofdzakelijk de elektromagnetische straling van het zichtbare licht van de zon direct om in warmte. Het is dus geen zonnepaneel of PV-paneel.

Werking

Het principe van een zonneboiler is eenvoudig: als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe. Het opgewarmde water in de buizen wordt verpompt en de warmte daarvan bewaard in een geïsoleerd voorraadvat: de boiler. Wanneer de temperatuur in de buizen hoger is dan in de boiler zet een regeleenheid de pomp aan. Daardoor wordt door het koude water van de boiler de zonnecollector gekoeld en wordt de boiler door het warme water van de zonnecollectoren verwarmd. Na enige tijd, wanneer de zonnecollector en de boiler bijna dezelfde temperatuur hebben, schakelt de regeleenheid de pomp uit. Op deze manier staat er een hoeveelheid warmte beschikbaar om gebruikt te worden op het gewenste moment, al schijnt de zon zwak of helemaal niet. Zelfs in de winter als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo'n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken.

Energiebesparing

De jaarlijkse besparing van een standaardsysteem met vlakke plaat collector bedraagt 150 tot 350 kubieke meter aardgas bij een collector oppervlak van ongeveer 2,5 tot 3,5 vierkante meter (+/-3,6 tot 4,2GJ). De besparing is afhankelijk van het tapwaterverbruik. Voor een gemiddeld huishouden tot vier personen scheelt dat ongeveer de helft van het verbruikte gas voor het verwarmen van het tapwater. Dat levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 200. De jaarlijkse elektriciteitsbesparing ten opzichte van een elektrische boiler bedraagt ongeveer 1300kWh en dit levert een financiële besparing op van zo'n € 260 (alle bedragen zijn prijspeil 2009).

Bouwvergunning

In het Vlaams Gewest is geen bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnecellen op een plat dak of van maximaal 20% van de oppervlakte van een schuin dak.

Premie’s

Met eindfactuur van:

1-1-2017 tot 31-12-2018

Premie:

550 euro per m²

Maxima:

maximaal 2750 euro per geplaatste installatie
maximaal 40% van het factuurbedrag

Voor meer informatie contacteer ons op neem een kijkje op
www.energiesparen.be

© 2018 Nils Van Den Briel Contact Me