Ventilatie systeem D


Gebr. Van Den Briel BVBA
Ventilatie systeem D

Hoe werkt ventilatie bij systeem D

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren. Hier komen dus geen roosters in muren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via ventielen. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via ventielen. Een systeem D voert dus op volledig mechanisch wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Pasted Graphic Pasted Graphic 5 Pasted Graphic 7

Verbruik van ventilatie bij Systeem D

Bij een systeem D gebeuren zowel de toevoer van verse lucht en de afvoer van gebruikte lucht helemaal mechanisch. Dat betekent dat er twee ventilatoren zijn die inderdaad meer verbruiken dan één ventilator. Maar dit weegt niet op tegen het grote voordeel van warmteterugwinning.

Bij een systeem D met warmteterugwinning wordt de warmte van de afgezogen binnenlucht afgegeven aan de aangezogen buitenlucht. Hierdoor moet u slechts zeer beperkt gaan bijverwarmen om dit te compenseren. In de zomer gebeurt het omgekeerde. De warme buitenlucht die binnenstroomt wordt eerst afgekoeld door de koelere binnenlucht.

Pasted Graphic 1Pasted Graphic 4Pasted Graphic 3Pasted Graphic 2 Pasted Graphic 6

Luchtkwaliteit en temperatuur

Bij een ventilatiesysteem D wordt de buitenlucht die binnenkomt eerst gefilterd. Hierdoor zitten er geen pollen, stof of stuifmeel in de lucht die de woning binnenkomt.
Grote factor is ook de temperatuur. Systeem D haalt de warmte uit de afgevoerde buitenlucht en verwarmt ook hiermee de aangezogen buitenlucht. Dit geeft een miniem verlies aan warmte en verhoogt aanzienlijk het comfort.

Gevoel van ventilatie bij Systeem D

Bij een ventilatiesysteem D met warmteterugwinning gebeurt de toevoer van verse binnenlucht volledig mechanisch. Afvoer van gebruikte binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht gebeuren volledig automatisch en in balans. Daarom ook dat het ventilatiesysteem D ook wel balansventilatie genoemd wordt. U ondervindt dus geen hinder van koude lucht of een gevoel van tocht.

Het ventilatiesysteem D beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Dit heeft een positief effect op het comfort. Uw huis ventileert dus in de zomer met koele buitenlucht die de warme binnenlucht vervangt. Deze bypass regeling gebeurt volledig automatisch.

Hoeveel geluid is er van buiten bij een ventilatie Systeem D

Bij een ventilatiesysteem D komt de verse buitenlucht binnen via een luchtkanaal. Deze lucht gaat via de geluiddempende ventilatie unit. Van daaruit wordt de verse lucht verspreidt via de stille luchtkanalen naar de droge ruimtes.

Hoeveel geluid maakt een ventilatie systeem D binnen

In een systeem D gebeurt zowel de aanvoer van verse buitenlucht als de afvoer van gebruikte binnenlucht helemaal mechanisch. Hiervoor zijn er 2 ventilatoren nodig met een tweede kanaalsysteem voor de gecontroleerde toevoer. Een systeem D heeft dus 2 ventilatoren en 2 kanaalsystemen.

Het ventilatiesysteem D heeft een ultrastille en zuinige gelijkstroomventilator die geluid tot een absoluut minimum beperkt.
© 2018 Nils Van Den Briel Contact Me