Ventilatie


Gebr. Van Den Briel BVBA
Ventilatie

Door de grotere nadruk op isolatie en luchtdichtheid, stijgt ook het belang van ventilatie.

Waarom ventileren?

Doordat isolatie en luchtdichtheid een steeds belangrijkere rol spelen bij nieuwbouw, stijgt ook de nood aan een goede ventilatie. Luchtcirculatie zorgt immers voor een gezond binnenklimaat door ‘vervuilde’ lucht te vervangen door nieuwe, verse lucht. De lucht in een woning raakt vervuild door blootstelling aan verschillende vervuilingsbronnen: zweet, ademhaling, huisdieren, onderhoudsproducten, …
Ook bepaalde bouwmaterialen zoals verf en lijm veroorzaken een beperkte afgifte van schadelijke stoffen. Vocht is eveneens een vervuilingsbron. Als deze verontreinigde lucht niet wegraakt, zijn hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of zelfs ademhalingsklachten het gevolg.

WETTELIJK VERPLICHT


Daarnaast zijn er ook kwalijke gevolgen voor het leefcomfort: geurhinder, ongedierte, condensatie en schimmels. Daarom is ventileren ook wettelijk verplicht. De B in EPB-eisen staat immers voor ‘binnenklimaat’. Deze binnenklimaateisen houden in dat je het risico op oververhitting in de zomer moet beperken en in minimale ventilatievoorzieningen moet voorzien.

Wat doen wij:

- Volledige installatie, afregelen en nazicht goede werking.


Systeem C
NATUURLIJKE TOEVOER, MECHANISCHE AFVOER
pastedGraphic

Systeem D
MECHANISCHE TOE- EN AFVOER
pastedGraphicpastedGraphicpastedGraphic

© 2018 Nils Van Den Briel Contact Me